smart spa elpris billigt styra

Installationsanvisningar

Notera att installationen skall utföras av behörig elektriker. ROT-avdraget gäller.1. Identifiera styrfasen


Hitta spabadets automatsäkringar. De flesta spabad har 2 säkringar, vissa har 3.

Bryt säkringarna i tur och ordning för att identfiera vilken som är styrfasen. När du hittat rätt så slocknar manöverpanelen. Frånkoppling av övriga säkringar påverkar inte manöverpanelen. Bryt sedan samtliga säkringar under installationsarbetet.


Video del 1


2. Koppla in den smarta kontakten efter styrfasen


Montera den smarta kontakten i elcentralen efter styrfasens automatsäktring. Se på bilden hur det ska kopplas.

Återställ samtliga säkringar. Spabadet ska nu fungera som vanligt.


Video del 2

3. Anslut den smarta kontakten till ditt nätverk


Konfigurationen görs med en mobiltelefon.

Lampan ("Wi-Fi") på kontakten ska lysa blått.

Sök och anslut ett WiFi-nät som heter ShellyPro1PM-<lite siffror> med din mobiltelefon.

Gå in på sidan 192.168.33.1 i mobilens webbläsare.

Clicka på "Networks".

Välj "Wifi"

  • Slå på "Enable"
  • Välj nätverket att ansluta till och ange lösenordet
  • Tryck "Apply"

Efter en stund lyser lampan ("Wi-Fi") på kontakten gult.

Strax därefter ska nedersta lampan ("Out") lysa rött.

Nu är allt klart.


Video del 3

4. Logga in i appen


Logga in i appen på app.smartspa.se och styr nu spabadet.

Använd inloggningsuppgifterna du fick per mail från info@smartspa.se

Du behöver inte installera någonting på din mobiltelefon.